Հավաստագիր

«ՕՌՎԱԿՕ» ընկերության ամբողջ արտադրատեսականին
անցել է օրգանական հավաստագրում և
թույլատրված է օրգանական գյուղատնտեսությունում օգտագործման համար:

 

0