Showing 13–16 of 16 results

 • Պարարտանյութեր

  Սուպեր Միքս

  Սննդային, կենսաբանորեն մաքուր աճեցման միջավայր բոլոր տեսակի սածիլների, բույսերի, դեղաբույսերի, բանջարեղենի, տնային և պարտեզի ծաղիկների համար։

 • Պարարտանյութեր

  Օրգանոմիքս

  Կենսաբանորեն ակտիվ, էկոլոգիապես մաքուր օրգանական պարարտանյութ է՝ մակրո- և միկրոտարրերի կոմպլեքս՝ կենսահումուսի, տորֆի և կոմպոստի խառնուրդ։ 

 • Պարարտանյութեր

  Կենսահեղուկ

  Արագ ներգործող հեղուկ պարարտանյութը հանդիսանում է կենսահումուսի հեղուկ քաշվածքը, որը պարունակում է բույսերի աճի համար անհրաժեշտ սննդանյութեր (սննդատարրեր), միկրոտարրեր, օգտակար միկրոօրգանիզմներ:

 • Պարարտանյութեր

  Կենսահումուս

  Կալիֆորնիական կարմիր որդերի և միկրոօրգանիզմների կեղմից օրգանական թափոնների վերամշակման արդյունքում ստացված էկոլոգիապես մաքուր և կենսաբանորեն ակտիվ օրգանական պարարտանյութ։