Մեր մասին

«ՕՌՎԱԿՕ» ՓԲԸ-ն հայ – նորվեգական համատեղ  ձեռնարկություն է:

«ՕՌՎԱԿՕ»-ն աշխատում է օրգանական թափոններն օգտակար և բնապահպանական տեսակետից անվտանգ հետևյալ արտադրատեսակների փոխակերպման ուղղությամբ`

  • օրգանական պարարտանյութեր,
  • հողի հավելումներ,
  • վերականգնվող էներգիա և այլն:

Մեր նպատակն է փակել բնապահպանական շղթան և նպաստել անթափոն արտադրությանը:

«ՕՌՎԱԿՕ» ՓԲԸ-ն ցուցաբերում է անհատական մոտեցում իր բոլոր գնորդներին և տրամադրում մանրամասն խորհրդատվություն: