Shop

 • Այլ

  Ագրո պերլիտ

  Ագրո պերլիտը էկոլոգիապես մաքուր, անվտանգ, հատուկ ջերմային մշակման ենթարկված հրաբխային ծագման ապար է, որն օգտագործվում է հողի հատկանիշները բարելավելու՝ այն ավելի փխրուն, օդաթափանց և ջրաթափանց դարձնելու համար։

 • Այլ

  Կենսահեղուկ խոլորձների և էպիֆիտ բույսերի համար

  Կենսահեղուկ՝ խոլորձների և էպիֆիտ բույսերի սնուցման համար։

 • Այլ

  Սիբիրյան սոճու կեղև

  Սիբիրյան սոճու կեղև՝ խոլորձների և էպիֆիտ բույսերի աճեցման համար։

 • Այլ

  Սուպեր Միքս սուկուլենտների և կակտուսների համար

  «Սուպեր Միքս» աճեցման հատուկ միջավայր նախատեսված սուկուլենտների և կակտուսների տնկման և վերատնկման համար։

 • Պարարտանյութեր

  Սուպեր կոմպոստ

  Էկոլոգիապես մաքուր, բնական պարարտանյութ է, որն իրենից ներկայացնում է քայքայված, կոմպոստացված օրգանական նյութերի խառնուրդ։

  Գինը 1 խորանարդ մետրի համար

 • Պարարտանյութեր

  Գրանուլացված կենսահումուս

  Կենսաբանորեն ակտիվ օրգանական պարարտանյութ՝ ստացված մաքուր կենսահումուսի (որդակոմպոստ) հատիկավորումից: 

 • Պարարտանյութեր

  Տորֆ

  Մասամբ քայքայված բուսական մնացորդների տարասեռ խառնուրդ, որն առաջանում է ջրառատ ու թթվածնի բացակայության պայմաններում։ Այն ոչ թունավոր, բնական, բարձր օդաթափանցելիությամբ և ջուր պահելու հատկությամբ օժտված նյութ է:

 • Պարարտանյութեր

  Սուպեր Միքս

  Սննդային, կենսաբանորեն մաքուր աճեցման միջավայր բոլոր տեսակի սածիլների, բույսերի, դեղաբույսերի, բանջարեղենի, տնային և պարտեզի ծաղիկների համար։

 • Պարարտանյութեր

  Օրգանոմիքս

  Կենսաբանորեն ակտիվ, էկոլոգիապես մաքուր օրգանական պարարտանյութ է՝ մակրո- և միկրոտարրերի կոմպլեքս՝ կենսահումուսի, տորֆի և կոմպոստի խառնուրդ։ 

 • Պարարտանյութեր

  Կենսահեղուկ

  Արագ ներգործող հեղուկ պարարտանյութը հանդիսանում է կենսահումուսի հեղուկ քաշվածքը, որը պարունակում է բույսերի աճի համար անհրաժեշտ սննդանյութեր (սննդատարրեր), միկրոտարրեր, օգտակար միկրոօրգանիզմներ:

 • Պարարտանյութեր

  Կենսահումուս

  Կալիֆորնիական կարմիր որդերի և միկրոօրգանիզմների կեղմից օրգանական թափոնների վերամշակման արդյունքում ստացված էկոլոգիապես մաքուր և կենսաբանորեն ակտիվ օրգանական պարարտանյութ։