Showing the single result

  • Պարարտանյութեր

    Կենսահեղուկ ելակների համար

    Ելակի Կենսահեղուկը մասնագիտացված պարարտանյութ է, որը պարունակում է բույսերի աճի համար անհրաժեշտ սննդանյութեր, միկրոտարրեր, օգտակար միկրոօրգանիզմներ և առանձնանում է հումինաթթուների, ֆուլվոթթուների, ամինաթթուների, բորի և կալիումի բարձր պարունակությամբ։