Գյուղատնտեսի խորհրդատվություն

Մեր գյուղատնտեսը Ձեր գյուղատնտեսն է

Առողջ, գրավիչ, խնամված և բարձր բերքատվությամբ տնտեսություն ունենալու առաջնային նախապայմանը հողի ճիշտ մշակությունն է, որտեղ կարևորագույն նշանակություն ունի բույսերի գրագետ ընտրությունը, խմբավորումն ու խնամքը:

Մեզ հետ կարող եք վստահ լինել, որ Ձեր տնտեսությունը հուսալի ձեռքերում է:
Մենք առաջարկում ենք գյուղատնտեսական ծառայությունների ամբողջական փաթեթ ՝ ներառյալ.

 • մասնագետ-գյուղատնտեսի այց, իրավիճակի գնահատում,
 • գյուղատնտեսական խորհրդատվություն, ինչպես կոնկրետ խնդիրներին լուծում տալու համար, այնպես և աճեցվող մշակաբույսի վեգետացիայի ընթացքում ամբողջական ագրոծառայություններ տրամադրելու համար,
 • բանջարանոցների, ջերմոցների, ջերմատների, դաշտերի, այգիների հիմնում և խնամք,
 • ջերմոցային մշակաբույսերի կառավարում, մասնակցություն տնտեսության վարման պլանավորմանը,
  մշակաբույսերի աճին և զարգացմանը նպաստող միջոցառումների համակարգի մշակում և ներդրում, մասնավորապես՝ բույսերի սննդառության ճիշտ համակարգի մշակում, պարարտացման և սնուցումների արդյունավետ համակարգերի կիրառում,
 • մշակության վայրում հիվանդությունների և վնասատուների կանոնավոր մոնիտորինգ, նույնականացում, դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների մշակում և ներդրում,
 • բույսերի վնասատուների դեմ պայքարի քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության միջոցների վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • մշակաբույսերի վիճակի վերահսկողություն և բերքատվությունը բարձրացնելու վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • մշակաբույսերի սածիլների աճեցում, խնամք, բուժում, պարարտացում,
 • մանրամասն հաշվետվությունների ներկայացում:

Մեր մասնագետները կառաջարկեն կառավարման և լավագույն արդյունք ստանալու օպտիմալ մեխանիզմ, կհոգան Ձեր բանջարանոցների, ջերմոցների, ջերմատների, դաշտերի, այգիների մասին՝ ապահովելով բարձր բերքատվություն և առողջ բերք:

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop